Pondělí - Čtvrtek: 7.00 - 17.00
Pátek: 7.00 - 16.30
Brněnská 2806/71
586 01 Jihlava
Zavolejte nám
+420 800 600 605
Drobečková navigace

Úvod > Servis > Slovník pojmů

Slovník pojmů

Stavební hloubka okna

Označuje tloušťka okenního rámu v mm. Z pravidla platí, že standardní produkty s větší stavební hloubkou mají lepší tepelně izolační vlastnosti.

stavební hloubka

Součinitel prostupu tepla oknem

Nejdůležitější technický parametr okna je součinitel prostupu tepla, vyjadřuje množství tepelné energie, které pronikne oknem či dveřmi. Jeho velikost je ovlivněna tepelnými vlastnostmi rámu a zasklení. Čím nižší je tedy hodnota součinitele prostupu tepla, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti.

prostup tepla

Výpočet hodnoty U pro okna

Zvukový útlum

Významnou vlastností zejména pro objekty v blízkosti rušných křižovatek, železnic, letišť jsou dokonalé zvukově izolační vlastnosti oken. Zvýšení zvukově izolačních vlastností se dosahuje využitím různých typů skel.

zvuk

 

Obytný prostor 40 dB(A)
Kancelářský ruch/restaurace 60 dB(A)
Pouliční ruch 80 dB(A)
Vesnice nebo veřejná prostranství 60 dB(A)
Město 70 dB(A)
Ulice se silným provozem > 70 dB(A)
Staveniště (příp. pneumatické kladivo, zhutňovací stroj) 100 dB(A)
Trysková pohonná jednotka 120 dB(A)

Doporučená úroveň hluku v obytném prostoru

Spánek 20 - 25 dB(A)
Bydlení 30-35 dB(A)
Práce 35 - 50 dB(A)

Při srovnání obou tabulek je zřejmé, že dobrou zvukovou izolaci nesmíme opominout. Zvukotěsná okna Inoutic účinně chrání proti zatížení hlukem.

Okenní systémy Inoutic splňují následující třídy zvukové izolace.

Systém Eforte do 47 dB (třída zvukové izolace 5)
Systém Prestige do 47 dB (třída zvukové izolace 5)
Systém Arcade do 42 dB (třída zvukové izolace 4)

Izolační skla

Jsou nedílnou součástí každého kvalitního okna nebo dveří. Svojí jednoduchou a přitom velmi účelnou konstrukcí splňují náročné požadavky kladené na tepelnou izolaci oken a dveří.

Je tvořeno dvěma nebo třemi tabulemi plochého skla.

Jejich vzdálenost je vymezována různě širokými nerezovými nebo plastovými (SGG SWISSPACER®) distančními profily.

Prostor mezi skly je vyplněn pro zvýšení tepelné izolace, vzácným plynem (argon, krypton)

izolační sklo

Kování Maco Multi-Matic

Ke všem oknům a dveřím je dodáváno celoobvodové kování MACO MULTI MATIC. Kování umožňuje ovládat okna pomocí jediné kliky a zajišťuje vícebodové bezpečné uzavření celého okna. Kování je skryto v drážce po obvodu křídla a viditelné části jsou opatřeny krytkami v odstínech vybraných klik.

Maco

Více informací o kování Maco Multi-Matic

http://www.bezpecnaokna.cz/

Výpočet hodnoty U pro okna

U oken se rozlišují tři hodnoty U:

Uw (w = window) – celková hodnota tepelné prostupnosti okna

Ug (g = glazing) – hodnota tepelné prostupnosti zasklením

Uf (f = frame) – hodnota tepelné prostupnosti rámem

Součinitel prostupu tepla Uw se vztahuje k celému oknu. Tato hodnota je ovlivňována hodnotami U pro zasklení Ug a rám Uf. Na celkovou hodnotu Uw má navíc vliv lineární součinitel prostupnosti tepla Ψg (g = glazing) a velikost okna.  

Hodnota U pro zasklení okna: Ug

Hodnota Ug závisí na typu plynu vyplňujícího prostory mezi tabulemi, vzdálenosti jednotlivých tabulí od sebe a na počtu tabulí.

Typické hodnoty U pro izolační sklo:

Dvojité izolační sklo 24 mm s argonovou výplní: 1,1 W/m2K

Trojité izolační sklo 36 mm s argonovou výplní: 0,7 W/m2K

Trojité izolační sklo 44 mm s argonovou výplní: 0,6 W/m2K

Trojité izolační sklo 36 mm s kryptonovou výplní: 0,5 W/m2K

 

hodnoty U 

 

 

Hodnota U pro okenní rám: Uf

Hodnota Uf pro kombinaci rám-okno se určuje měřením nebo výpočtem. Jako plocha pro výpočet hodnoty Uw se určuje pohledová šířka profilu. 

Lineární součinitel prostupu tepla Ψg

Nejvýraznější vliv na hodnotu Ψg pro připojení zasklení k rámu má materiál distančního rámečku. Jako standardní materiál s nejhoršími tepelnými vlastnostmi se používá hliník. Lepší tepelně-technické vlastnosti má takzvaný „teplý rámeček“. Tato rozpěrka je vyrobena z ušlechtilé oceli nebo plastu. Hodnota ψ okrajového spojení bývá dále zlepšena  hlubším osazením izolačního skla v profilu křídla.

Příklady hodnot Ψ:

Hliníkový rámeček: cca. 0,08 W/m2K

„Teplý rámeček“: cca. 0,04 W/m2

Hodnota U pro okna: Uw

Koeficient prostupu tepla pro okno a prosklené dveře Uw se zpravidla počítá pro standardní velikost okna 1,23 m x 1,48 m.

Upozornění: u menších rozměrů se hodnota U zhoršuje, zatímco větší okna dosahují lepších hodnot. Důvodem je, že zasklení může ve srovnání s materiálem rámu dosahovat vyšších hodnot U a u větších skleněných ploch lze tedy docílit lepších hodnot tepelné izolace.

Podle předpisu EnEV 2009 nesmí u  běžného zasklení přesáhnout hodnotu Uw = 1,3 W/m2K. Za vhodná pro použití v pasivních domech jsou považována okna s hodnotou Uw = 0,8 W/m2K nebo lepší.

Výpočet hodnoty Uw

Pro stanovení součinitele prostupu tepla se používá následující vzorec:


Ug = koeficient prostupu tepla zasklením
Uf = koeficient prostupu tepla rámem
Ψg= lineární součinitel prostupu tepla okrajového spoje izolačního skla
Ag = plocha skla
Af = plocha rámu
Aw = Ag + Af
lg = velikost vnitřní hrany profilu rámu
(resp. viditelná velikost skleněné tabule)