Celoobvodové kování u dveří

Otočné západky DV

Axiálně uložená západka se otočí do protiplechu, ale je bez drápku. I u tohoto typu zůstává zadní část západky v pouzdře a zajišťuje dostatečnou stabilitu proti nadzvednutí a lomu. První stupeň odporu - uzávěr se zvýšeným odporem proti nadzvednutí (solidní bezpečnost při dobrém komfortu).

Kruhové západky ZV

Půlkruhová západka se axiálně otáčí do protiplechu. Tím se umožní drápovitý uzávěr, který lze těžce vylomit. Absolutní stabilitu dává nezredukované tvarové vedení v pouzdře západky. V protiběžném uspořádání západky působí uzávěr jako zábrana proti nadzvednutí. Druhý stupeň odporu - velký odpor proti nadzvednutí. Protiběžná technika kruhových západek s drápovitým uzávěrem do protiplechu.

Dveřní kliky

Moderní konstrukce dveří klade stále větší požadavky na lehkost designu. Toto je dosaženo především jasnými vodícími liniemi profilů. Závěsový systém SIKU 3D vyhovuje právě těmto požadavkům svou elegancí a formou přímých linií.

Přes technická vylepšení a vyšší nosnot jsou závěsky SIKU 3D decentní s opticky vyváženými proporcemi. Oblé hrany a válcovité díly s krytkou vytvářejí harmonický celkový objem.

Optimální pozici a možnost seřizování umožňuje upovňovací technika v křídlovém dílu. Nosné body v křídle a rámu jsou přizpůsobeny všem námi používaným dveřním profilům. Pro dveře otvíravé ven jsou závěsky SIKU 3D sériově opatřeny bezpečnostními kolíčky. Všechna ložiska nevyžadují údržbu pro znamenité kluzné vlastnosti použitého mateiálu. Tím je zabezpečena nejen vyšší životnost, ale také znamenitý chod.