Ošetření připojovací spáry pomocí Těsnící páska Illmod Trio+ 

Kritickým bodem při výměně oken je způsob ošetření připojovací spáry mezi okenním rámem a ostěním (panelem, zdivem apod.). Naše společnost doporučuje - použít speciální pásky TP652 Illmod Trio+. Rádi Vám na vyžádání zhotovíme cenovou kalkulaci pro Vaši zakázku s nadstandardní montáží, kde bude použit kompletní těsnící systém pomocí této pásky.   

VÝHODY OKENNÍHO TĚSNÍCÍ PÁSKY  

  • díky úsporám energie návratnost investice ještě v době trvání garance

  • výrazné snížení hladiny hluku

  • zabránění průniku vlhkosti a vzniku plísní uvnitř spáry

  • snížení úniků tepla (infiltrace spárami)

  • zamezení vzniku tepelných mostů (ledové kouty)   

Požadavky na připojovací spáru dle platné normy ČSN 746077(teplená ochrana budov): 

  • nulová propustnost vody

  • nulová propustnost vzduchu

  • zamezení vzniku kondenzátu

  • umožnění dilatace (těsnící i kotevní prvky)

  • tepelná a zvuková izolace 

 

Více informací:  TP652 Illmod Trio+.pdf

 Montáž těsnící pásky TP652 Illmod Trio+ : zde