Výměna oken - postup

Věříme, že všechny důležité faktory pro kvalitní výměnu oken dokážeme vzájemně sloučit a rádi bychom Vás o tom přesvědčili. Za dobu své existence jsme si vytvořili takové know-how při výměnách oken, že dokážeme uspokojit zákazníky právě výrobky s vysokou kvalitou a rychlostí služeb.

•demontáž stávajících oken včetně rámů, zalištování, parapetních desek a kotevních příponek
•vyčistění stavebního otvoru v obvodovém dílci
•osazení nového okna na parapetní podkladní profil, vymezení okna distančními podložkami
•kotvení okenního rámu do ostění kotevními šrouby (turbošrouby)
•vyplnění spáry mezi rámem okna a stavebním otvorem montážní pěnou PUR a po zaschnutí zaříznutí přebytečné pěny
•kompletní olištování vnitřního ostění systémovými lištami
•případná montáž nového vnitřního parapetu
•silikonování vnitřních spár
•montáž venkovního parapetu nebo vodotěsná instalace původního parapetu
•utěsnění spáry na vnější straně okna mezi rámem a ostěním a nadpražím tmelením silikonovým tmelem
•případné doštukování ostění
•hrubý úklid nečistot, popř. vysátí nečistot průmyslovým vysavačem
V dnešní době, kdy ceny energií pro výtápění objektů stále rostou, je potřeba hledat způsob, jak spotřebu těchto energií snižovat. Nikdo asi nepochybuje o tom, že největší úniky tepla z obytných místností jsou přes stará okna, která málo těsní. Největší tepelné ztráty registrujeme přes sklo.

Řešením je proto výměna starých oken a dveří za nová, kvalitní okna a dveře i izolačním dvojsklem či trojsklem, která budou úniku tepla co nejvíce zabraňovat. Rozhodující je volba konstrukčního materiálu nových oken. Na výběr je ze čtyř druhů materiálů: dřevěná, hliníková, plastová a kombinovaná. Nejvíce se v současné době prosazují dva druhy oken a to okna plastová a dřevěná. Plastová okna jsou vhodná tam, kde nejsou požadovány vysoké estetické nároky, případně tam, kde není možné okna řádně udržovat. Jejich jedinou předností je v současnosti pořizovací cena, která odpovídá užitné hodnotě a životnost okna. Naopak dřevo je považováno za klasický materiál pro výrobu oken. Jeho energetická náročnost při výrobě je nejnižší ze všech uvedených materiálů. Jedná se o ryze přírodní, ekologický a obnovitelný materiál. Tepelné zvukové a protipožární vlastnosti jsou ze všech materiálů u dřeva nejlepší. Stejně tak mechanické a fyzikální vlastnosti dřeva nelze s jiným materiálem docílit. Pro výše uvedené úspory energií se stále okna vylepšují. Trendem jsou dřevěná termo okna se silnějším rámem 84 mm a izolačním trojsklem.

Za zmínku stojí vzpomenout i okna kombinovaná, například z interiéru konstrukce okna dřevěná a z exteriéru s hliníkovým opláštěním, povrchovou úpravou imitace dřeva nebo v barvě dle vzorníku RAL. Z interiérové strany můžeme tak použít zcela přírodní dřevo s povrchovou úpravou Interiér design TWW. Pokud uvažujete o výměně oken, změřte orientačně stará okna, načrtněte jejich členění, způsob otevíraní a udejte počet kusů. Takové to nákresy zašlete vybraným výrobcům oken s průvodním dopisem, kde popište své požadavky na teplo, hluk, bezpečnost, vybavenost a servis. Pokud stavíte nový rodinný dům, zašlete výrobci výpis oken a dveří z projektu. Mějte na mysli, že nejlevnější nemusí zároveň být i kvalitní i výhodné. Životnost výrobku teprve určí jeho počáteční hodnotu, proto žádejte reference a záruky výrobce.

S vybraným výrobcem či dodavatelem si sjednejte osobní schůzku, kde si upřesníte provedení, vybavení případně už i barvu nových oken. Konečné rozměry nechte zaměřit dodavatele, požadujte smlouvu o dílo, kde bude vše specifikováno. Po provedení montáže, případně dalších sjednaných prací, ještě za přítomnosti vedoucího montérů, vyzkoušejte funkčnost oken a pak podepište předávací protokol.